Léčba

  • Kompletní vyšetření pohybového aparátu, vysvětlení pravděpodobných příčin potíží, cílené ošetření, návrh vhodného kompenzačního cvičení, dlouhodobý léčebný plán.
  • Doplňující ošetření baňkama.
  • Senzomotorická cvičení ( nestabilní plochy ).
  • Cvičení hlubokého stabilizačního systému ( Core ).
  • Automobilizační cvičení.

Cíl je kladen na kvalitu provedení pohybu a pochopení podstaty problému.