POZASTAVENÍ KURZŮ, TERAPIE

11.03.2020 17:25

Z důvodu nařízení vlády, jsou kurzy i terapie dočasně pozastaveny.