Komplexní terapie

Terapeut provede úvodní vyšetření pohybového aparátu. Poté zvolí vhodnou cílenou terapii s využitím speciálních technik. To vše včetně stanovení indiv. cvičebního plánu a poradenství v obl. prevence. Terapie je doplněna relaxačními prvky. (baňkování... atd.)   

 Mezi speciální techniky patří:

Měkké techniky   Vlivem přetížení, úrazů a nemocí dochází ke vzniku zatuhnutí, ztrátě pružnosti a vzniku tzv. trigger pointů neboli bolestivých bodů. Měkké techniky jsou specifickým druhem masáže, která  má za úkol zajistit posunlivost jednotlivých vrstev kůže, podkoží, fascií a svalů. Dochází tak k obnově funkce a tím k odstranění bolesti a přípravě k další terapii.

Manuální terapie  mobilizace, navrácení hybnosti periferních kloubů a páteře do fyziologického postavení. Narozdíl od nárazové manipulace se jedná o velice šetrnou a účinou metodu s využitím dechové facilitace. Podle nejnovějších poznatků se od nárazových technik upouští. Mohou být nebezpečné a patří do kompetence pouze lékařů!!! (pozor na maséry, kteří toto činí z neznalosti a mohou tak klienta vážně poškodit)

Automobilizační cvičení   Po mobilizační terapii, následuje nácvik tzv. automobilizačního cvičení. Terapeut naučí klienta cílené cviky, které pomohou předejít recidivě.

 

Indikace

- bolesti páteře akutní i chronické

- bolesti hlavy

- bolesti kloubů (ramen apod.)

- omezení pohyblivosti

- bolesti nohou

a mnoho dalších diagnóz

 

Kontraindikace

- horečnaté stavy

- infekční stavy

- nachlazení