V čem Vám SANOFIT může pomoci  

 

- bolestivé stavy páteře akutní i chronické

- svalové dysbalance, vadné držení těla, skoliozy

- bolestivé stavy v souvislosti s těhotenstvím a porodem
- omezení hybnosti trupu a končetin
- bolesti ramen
- bolesti nohou ( např. klenby, patní ostruhy )
- poúrazové stavy
- bolesti hlavy
- bolesti svalů a kloubů
- regenerace po fyzické námaze

 V případě jiných potíží možná konzultace.

 

Bolest a léčba reflexní terapií

   Bolest jako taková a zejména bolest v pohybové soustavě trápila lidstvo od nepaměti. Během vývoje lidstva vznikla celá řada léčebných metod. K některým se vracíme i dnes. Převážná část terapeutických prostředků patří do oboru "fyzikální medicíny" ( masáže, baňky, léčebná tělesná výchova, mobilizace ). Všechny tyto metody mají jedno společné " působí reflexně ".

   Společný mechanizmus těchto metod spočívá v tom, že působí na receptory v oblasti, kde je bolest pociťována, odkud vychází a vyvolává reflexní odpověď. Mluvíme tedy o " Reflexní terapii "

   V postiženém segmentu nacházíme zpravidla hyperalgickou kožní zónu, svalový spazmus, bolestivé body ( trigger point ),omezenou pohyblivost, příp. dysfunkci vnitřního orgánu.

Úkol pro terapeuta - klinicky diagnostikovat tyto změny

                              - působit vhodně zvolenou metodou na kůži, svaly, okostici, pohybový segment, vnitřní orgán

                              - naší snahou bude poznat, ve které z uvedených struktur bolestivý podnět vznikl

Bolesti zad - prevence

  • vyhýbat se statické zátěži
  • dodržovat zásady správného sedu
  • šetrná manipulace s břemeny
  • správná poloha těla při spánku
  • výběr vhodné pohybové aktivity

 

Bolesti zad - řešení

V problematice onemocnění a bolestivých stavů hybné soustavy hodnotíme především funkci kloubů, svalů, nervů a ostatních měkkých tkání, jako je kůže, podkoží a fascie.Souhrně toto nazýváme Funkční poruchy.

Funkční poruchy jsou nejčastější příčinou bolesti hybné soustavy. Úpravu funkce však nedosáhneme aplikací farmakologického přípravku,ani aplikovanou masáží. Jedinou možností je náprava této funkce ve spolupráci klient-lékař-fyzioterapeut. Bez aktivního přístupu klienta je úspěch léčby předem ztracen.