Profil

Jmenuji se Vanda Rufferová

Vzdělání a praxe - studium SZŠ obor fyzioterapeut

      - roční specializační studium IPDVZ Brno - fyzioterapeut specialista ( atestace )

      - Osvědčení k výkonu zdravotnických povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut

      - 1991-1992 rehabilitační oddělení nemocnice Chrudim

      - 1992-2011 rehabilitační oddělení nemocnice Pardubice - Neurologie

Kurzy a stáže  - Školící místo ve fyzikální terapii 17.-21.6. 1996 VN Brno

      - Kurz v základech mobilizací periferních kloubů a míčkové facilitační a mobilizační technice

      - Kurz cvičení na rehabilitačních míčích a balančních plochách pod vedením PeadDr. P. Švejcarem

      - nemocnice Doetinchem ( Holandsko ) týdení odborná stáž

      - Kurz měkké techniky a postizometrická relaxace svalů ( Česká spol. pro myoskeletární medicínu )

      - Kurz diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů

         Splňuje požadavky pro provádění speciálních výkonů v myoskeletární medicíně. ( česká lékařská společnost J.E.Purkyně )      roční studium

      - Baňkování certifikát ( Dexter Academy )

      - Fitness instruktor ( Wellnes School Evy Blahušové )

      - Diplom Pilatesova metoda cvičení ( Wellnes School )

      - Diplom Bodyform ( Wellnes School )

      - Masáž lávovými kameny Hot Stones certifikát ( Dexter Academy )

      - Diplom Bosu Core ( Face czech )

      - Diplom Bosu Rehab  (Face czech )

      - Kinesiotaping

      - Aktivace HSS a nácvik centrace kloubů s využitím moderních fitness pomůcek 

      - Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí i dospělých ( PhDr. Iveta Pallová, Ph.D. )

      - Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie ( CKP Dobřichovice Mgr. Fischerová Barbara ) 

      - Diagnostika a terapie funkčních poruch v oblasti pletence ramenního l. a ll. část ( FN a LF UK Hradec Králové )

      - Jogová terapie ( PhDr. Jitka Malá, Ph.D )

      - Diagnostika a terapie dysfunkce HSS páteře l.-lV. část ( FN a LF UK Hradec Králové )

 

Lektorská činnost  - semináře pro Pedagogické centrun Pardubice 

      "Cvičení na overbalech."

      "Zdravotní tělesná výchova na ZŠ a SŠ"

      "Aerobik ve výuce Tv"

      "Cvičitel aerobiku - licenční kurz"

      - přednášky pro Profesní odborovou unii zdravotnických pracovníků 

      "Cévní mozková příhoda - oš. péče"

      "Bolesti zad"

      "Oš. péče o nemocné s RS"