Prevence

  • preventivní vyšetření pohybového aparátu
  • zhodnocení zkrácených a oslabených svalů
  • sestavení souboru kompenzačních cviků
  • doporučení vhodné pohybové aktivity
  • ergonomické poradenství